Restaurant de Spil

Algemene voorwaarden

Catering-nijmegen.nl is een catering bestelsite, en onderdeel van De Spil Groesbeek BV. De Spil is gevestigd aan Bellevue 66, 6561 CZ  Groesbeek.  

Eventuele correspondentie kunt u sturen naar info@restaurantdespil.nl, of naar bovenstaand adres.

1. Bestellingen
De opdrachtgever kan bestellingen 24 uur per dag, 7 dagen per week plaatsen op www.catering-nijmegen.nl. Bestellingen dienen tenminste 3 werkdagen voorafgaand aan de afleverdatum gedaan te worden. 'Catering-nijmegen' kan niet garanderen dat bestellingen die korter dan 3 werkdagen voorafgaand aan de afleverdatum worden geplaatst volledig kunnen worden uitgeleverd. De opdrachtgever wordt hierover telefonisch benaderd.

2. Bezorging

2.1. Leveringstijden
'Catering-nijmegen' levert het gehele jaar door. 'catering-nijmegen' behoudt het recht om af te wijken van bovengenoemde leveringstijden, bijvoorbeeld op feestdagen. Wanneer de uitlevering van de hapjes op een feestdag zou vallen, dan wordt over de mogelijkheden op die dag met u gecorrespondeert. Wanneer de opdrachtgever een gewenste aflevertijd heeft opgegeven dan is dit een indicatietijd en kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

2.2 Aflevering
In geval van zakelijk opdrachtgevers worden de hapjes afgeleverd bij de receptie indien deze aanwezig is. 'catering-nijmegen' is niet verantwoordelijk voor de interne aflevering. Mochten de hapjes niet op het afleveradres bezorgd kunnen worden, dan zal de chauffeur trachten de hapjes bij een nabijgelegen adres te bezorgen. Indien dit niet mogelijk is, dan worden de hapjes weer meegenomen en wordt er een afhaalbericht in de bus gedaan, welke beschrijft dat u de bestelling dezelfde dag kunt afhalen op een afhaaladres. Het niet afhalen van de bestelling ontslaat u onder geen beding van u betaalverplichting. De opdrachtgever blijft in dit geval verantwoordelijk voor alle gemaakte kosten.

2.3. Spoedbezorging
Mocht de opdrachtgever een catering met spoed willen bestellen, dan dient de opdrachtgever contact op te nemen met 'catering-nijmegen'.

2.4 Bezorgkosten
Catering-nijmegen berekend op elke bestelling € 15,00 euro bezorgkosten per rit. Voor dit bedrag komen wij de catering bezorgen, eventueel uitpakken, en geven wij een korte uitleg. Alle vuile materialen halen wij weer op. 

3. Prijzen
Alle prijzen vermeld op de website www.catering-nijmegen.nl zijn inclusief BTW.  Het minimale bestelbedrag is € 100,00. Prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en wijzigingen.

4. Betaling
Via de website van 'catering-nijmegen' dient u uw bestelling in. Ter bevestiging van de bestelling ontvangt de opdrachtgever een bericht waarin de bestelling wordt bevestigd. Aan dit bericht wordt een factuur toegevoegd welke in nader overleg met 'catering-nijmegen moet worden voldaan. U kunt er ook voor kiezen om aan de deur te betalen bij levering.

5. Aansprakelijkheid
'catering-nijmegen' kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het aanleveren van foutieve adressen en/of afleverdata. Nadat de opdrachtgever een bestelling online heeft ingediend, ontvangt de opdrachtgever per email een bevestiging aangaande; de bestelling, het afleveradres, de afleverdatum, de aflevertijd en de kosten. Hetgeen in deze bevestiging staat beschreven is waaraan de opdrachtgever zich conformeert.

6. Annulering
Voorafgaand aan de leverdatum kan de opdrachtgever annuleren. Tot 7 dagen voorafgaand aan de uitleverdatum is annuleren kosteloos. Bij annuleringen die bij ons binnen komen tussen 7 en 3 dagen voorafgaand aan de afleverdatum worden 25% annuleringskosten met een minimum van €25,00 in rekening gebracht. Annuleringen korter dan 3 dagen voorafgaand aan de afleverdatum, worden volledig in rekening gebracht. Om een bestelling te annuleren dient de opdrachtgever contact op te nemen met 'catering-nijmegen'. De annulering wordt definitief nadat 'catering-nijmegen' u hierover schriftelijk/per mail bevestigd heeft.

7. Privacy
Gegevens van de opdrachtgever zullen niet worden doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

8. Uitstraling
Ondanks dat wij ernaar streven dat de uitstraling van onze producten vergelijkbaar is met dat wat op de website wordt getoond, kunnen wij in alle redelijkheid niet garanderen dat uw bestelde hapjes er exact zo uitzien als online getoond.

9. Privacy statement
'catering-nijmegen' gaat zeer zorgvuldig om met haar klanteninformatie en zal deze gegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen. Catering-nijmegen houdt zich aan de regels bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), alsmede aan de nieuwe Europese richtlijnen en de aanpassing van de WBP daarop.

10. Verkoop- en Leveringsvoorwaarden
10.1 Behandeling persoonsgegevens

De gegevens worden enkel gebruikt zoals in deze algemene voorwaarden uitgelegd. 'catering-nijmegen' verbindt zich er toe de verzamelde data in geen geval te verkopen, door te geven of te verhuren aan derden met het oog op commerciële doeleinden. Uw e-mail adres wordt overigens uitsluitend door 'catering-nijmegen' intern gebruikt. Uitzondering op bovenstaande zijn verzoeken van de rijksoverheid, bijvoorbeeld in geval van een politieonderzoek.

11. Klachtenafhandeling
Catering-nijmegen is verantwoordelijk voor de correcte nakoming van de afspraken met de klant. U kunt klachten melden aan'catering-nijmegen'. Elke klacht wordt door ons in behandeling genomen.

12. Nieuwsbrief en ongewenste e-mail
Als u een bestelling plaatst, wordt u opgenomen in ons klantenbestand. Klanten kunnen enkele malen per jaar een nieuwsbrief en/of aanbieding van 'catering-nijmegen, ontvangen. U blijft mail van ons ontvangen tot een eventuele afmelding. Wilt u zich afmelden, stuur dan een e-mail naar info@restaurantdespil.nl. 'catering-nijmegen' verstuurt nooit zogenaamde 'spam' (ongewenste e-mail) en zal ook in de toekomst nooit spam versturen.

13. Cookies
'catering-nijmegen' gebruikt een techniek genaamd "Cookies", om de site zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Het Cookie dat 'catering-nijmegen' gebruikt is een nummer, waardoor we u de volgende keer sneller kunnen helpen. Uw postcode wordt bijvoorbeeld alvast ingevuld, u kunt ook uw gebruikers informatie bewaren. Dit zorgt ervoor dat u sneller uw bestelling kunt plaatsen. Cookies worden bovendien gebruikt om te 'onthouden' welke producten u in uw winkelwagentje hebt. Dit is noodzakelijk voor het technisch functioneren van de website. Er worden geen persoonlijke gegevens over het internet gestuurd door middel van het cookie, het is slechts een (gecodeerd) nummer.

14. Intellectueel eigendomsrecht
'Catering-nijmegen' is een beschermde merknaam. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van 'catering-nijmegen' enig onderdeel van de website te kopiëren, aan te passen, te vertalen en/of uit te geven. Hebt u interesse een deel van onze site te gebruiken voor welk doeleinde dan ook, kunt u zich wenden tot info@restaurantdespil.nl en een aanvraag daartoe indienen.

'catering-nijmegen', alsmede deze overeenkomst vallen onder Nederlands recht.

15. Allergenenwetgeving
Sinds 13 december 2014 is de Allergenenwetgeving van kracht. Heeft u een allergenenallergie, neem dan contact op met 'catering-nijmegen'. Dan kan 'catering-nijmegen' met de opdrachtgever bespreken welke allergenen er gebruikt worden voor het desbetreffende eten.

SluitenAkkoord